สินเชื่อธุรกิจSME

สินเชื่อธุรกิจSME แหล่งเงินทุนธุรกิจทุกประเภท

สินเชื่อธุรกิจSME สินเชื่อสำหรับเจ้าของธุรกิจ หมุนเงินไม่ทัน ต้องการขยายกิจการ กู้เงินสินเชื่อธุรกิจSME / แฟรนไชส์ / แฟคตอริ่ง / สินเชื่อ LC เพื่อการนำเข้าและส่งออก ผลักดันให้ธุรกิจดำเนินต่อได้ บริการสินเชื่อเงินกู้ แหล่งเงินทุนด้านธุรกิจ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทุกประเภท กู้ง่ายอนุมัติไว

สินเชื่อ SME
ปัญหาเรื่องเงินช่วยเราได้ สินเชื่อเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง วงเงินตั้งแต่ 10-100 ล้านบาท รับเงินไวภายใน 5 วันทำการ เลือกได้ทั้งแบบใช้หลักทรัพย์ และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อ LC เพื่อการนำเข้า และส่งออก
สินเชื่อ วงเงิน Letter of Credit เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการ นำเข้าและส่งออก

สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อให้ผู้ประกอบการที่มีใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ค้างชำระ หรือ ใบวางบิลกับบริษัทเอกชนและราชการ

วงเงินร่วมทุนและสินเชื่อร่วมทุน
วงเงินร่วมทุนสำหรับเจ้าของกิจการ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

สินเชื่อผู้ประกอบการแฟรนไชส์

สินเชื่อให้เจ้าของกิจการแฟรนไชนส์ ในการขายแฟรนไชส์ให้กับลูกค้าที่ ต้องการซื้อแฟรนไชนส์

สินเชื่อสัญญาโครงการ

สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการที่มีสัญญาซื้อขายสินค้ากับบริษัทเอกชนหรือสัญญากับหน่วยงานราชการ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น