1. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนในหน้าสมัคร

– กรอกชื่อและนามสกุล
– กรอกเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
– กรอกอีเมล์
– กรอกรายได้ต่อเดือน2. รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

รอการติดต่อจากธนาคาร Citibank เพื่อเก็บเอกสารประกอบการสมัครต่อไป คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาใบสมัครของท่านไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

3. เตรียมเอกสารในการสมัคร

พนักงานประจำ

– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือรับรองรายได้/สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
– สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6เดือน

เจ้าของกิจการ

– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6เดือน
– สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6เดือน4. รอรับการอนุมัติและรับบัตรเครดิตทางไปรษณีย์

เมื่อผ่านการอนุมัติบัตร เเบงค์จะเเจ้งให้ทราบเเละจะส่งบัตรผ่านทางไปรษณีย์