บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ
สปีดความสุข ทุกไลฟ์สไตล์

สมัครวันนี้! รับคืนสูงสุด 3,000 บาท
(เครดิตเงินคืน 1,000 บาท + ส่วนลด Grab มูลค่า 2,000 บาท)*

สปีดคะแนนสะสมได้เร็วกว่า ครบทุกไลฟ์สไตล์

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10 เท่า
ทุกการใช้จ่าย 25 บาท
บนบริการ Grab

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 เท่า
ทุกการใช้จ่าย 25 บาท
ในหมวดร้านอาหาร และบริการสมาชิกออนไลน์รายเดือน

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 เท่า
ทุกการใช้จ่าย 25 บาท
ในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับโปรโมชั่นบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ:

 • สำหรับลูกค้าใหม่: ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน จำนวน 1,000 บาท และรหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่า 2,000 บาท เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ประเภทบัตรหลัก โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และหรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และให้อีเมลกับธนาคารฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบัน: ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์มอบรหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่า 2,000 บาท เข้าบัญชี Grab ของสมาชิกบัตรหลัก แก่ลูกค้าปัจจุบันที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ประเภทบัตรหลัก โดยผู้สมัครเป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ในปัจจุบัน และหรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ ไม่เกิน12 เดือน และให้อีเมลกับธนาคารฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • เครดิตเงินคืน จำนวน 1,000 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 • รหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่า 2,000 บาทจะถูกส่งเข้าบัญชี Grab ของสมาชิกบัตรหลัก เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ บนบริการ Grab อย่างน้อย 3 ครั้ง ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 • เครดิตเงินคืน จำนวน 1,000 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก และรหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่า 2,000 บาทจะถูกส่งเข้าบัญชี Grab ของสมาชิกบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • รหัสส่วนลด Grab มูลค่า 2,000 บาท ประกอบไปด้วยบริการดังต่อไปนี้
  • GrabCar Premium หรือ GrabSUV มูลค่า 100 บาท จำนวน 4 ครั้ง (มูลค่ารวม 400 บาท)
  • Rent มูลค่า 200 บาท จำนวน 4 ครั้ง (มูลค่ารวม 800 บาท)
  • GrabExpress (Bike) มูลค่า 50 บาท จำนวน 8 ครั้ง (มูลค่ารวม 400 บาท)
  • GrabFood (ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 300 บาท) มูลค่า 100 บาท จำนวน 4 ครั้ง (มูลค่ารวม 400 บาท)
 • รหัสส่วนลด Grab มูลค่า 2,000 บาท มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับ
 • เพื่อรับรหัสส่วนลด Grab สมาชิกบัตรฯ จะต้องผูกบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ เป็นบัตรหลักในการชำระค่าบริการ Grab โดยที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น Grab จะต้องเป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกในระบบของธนาคารฯ
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ที่ออกโดยธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เท่านั้น

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ :

 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บได้ที่ คลิก
 • รวมยอดการใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน เงินสดสั่งออนไลน์ เงินสดโทรสั่งได้ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF และค่าประกัน (ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC CODE 6211 เท่านั้น) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ และค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสม กรณีมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในรอบบิลเดียวกัน ทั้งนี้หากยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไม่ได้อยู่ในรอบบิลเดียวกัน คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามรอบบิลถัดไป ทั้งนี้คะแนนสะสมโบนัสจะได้รับก็ต่อเมื่อยอดใช้จ่ายใหม่มีมูลค่าคะแนนสะสมสูงกว่ายอดรายการคืนสินค้าเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน,ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บบัตรหลัก 2,000 บาท/ปี (ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม 1,000 บาท/ ใบ/ ปี) และจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ครบ 60,000 บาท ต่อปี, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

หมายเหตุ

– รายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทต่างๆ เท่านั้น
www.สินเชื่อเงินกู้.com เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ขึ้นมาเอง โดยบริษัทบัตรเครดิตหรือสินเชื่อที่มีรายชื่อข้างต้นมิได้มีส่วนในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวร่วมกับเรา